Serebrovasküler olayların litik öncesi komplikasyonları

Serebrovasküler olayı (SVO) saptadın diyelim, tebrikler, başlayacak mısın litik. Bir kere her inme uygun olmaz litiğe, bazıları geç kalınmış olur, bazılarının hastalığı taşıyan vücudu kabul etmez ilacı.Ilımlı tedaviler sonrası hastan acilde beklemeye başlarsa ne olur ...

Kompartman Sendromu

Yaralanma sonrası kapalı bir fasya dokusu ile çevrili kas dokusunun olduğu her alanda olabilir.  En sık: bacak, önkol, ayak, el, gluteal bölge ve uylukta olur. Kompartman Sendromu Bulgu ve İşaretleri Erken Bulgular: Yaralanmayla orantılı olarak hassasiyet ...

Supraventriküler Taşikardi Nedir?

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Supraventriküler Taşikardi dar QRS kompleksli (<120msn) ve düzenli ritmi olan bir aritmi türüdür. Genellikle atriyumdan kaynaklanır, atriyal hız 100-250’dir. Düzenli p dalgaları yanlışlikla atriyal flatter veya 2:1 AV blok, sinüs ritmi olarak değerlendirilebilir. ...

Kounis sendromu nedir?

Kounis sendromu Böcek sokmaları, ilaçlar, çeşitli çevresel maruziyetler,  zehirlenmeler, lateks alerjisi ve birçok allerjik durum sonrası gelişen hipersensivite reaksiyonlarının sorumlu olduğu akut koroner sendromlara Kounis sendromu denmektedir. Bu nedenle anaflaktik reaksiyonlar sonucu göğüs ağrısı ve ...